Header afbeelding

Nieuwe monitor Syntrus Achmea en Springco meet sociale impact van vastgoed

22-09-2022

Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Springco Urban Analytics hebben samen een tool ontwikkeld, die de impact van gebouwen op bewoners en de leefbaarheid meet: de Social Impact Monitor. Met de monitor kan voor het eerst het maatschappelijk rendement van investeringen in vastgoed goed worden gekwantificeerd.

“Wij zien dat steeds meer belang wordt gehecht aan de sociale waarde van de gebouwde omgeving, ook door nieuwe Europese wetgeving op het gebied van duurzaamheid”, zegt Kristel van Dam, manager Strategie & Innovatie bij Syntrus Achmea. “Maar berekenen van deze waarde is niet eenvoudig. Internationale benchmarks bijvoorbeeld zijn er nog niet. De Social Impact Monitor is een belangrijke eerste stap om deze zachte factoren hard te maken.”

De monitor is opgebouwd uit vijf dimensies: bewoners, woning, binding, voorzieningen en omgeving. Voor elke dimensie zijn verschillende indicatoren ontworpen, waarbij gebruikt wordt gemaakt van zowel openbare databronnen als objectdata uit portefeuilles van Syntrus Achmea. De totaalscores van de vijf dimensies samen geven een beeld hoe een gebouw scoort op het gebied van sociale impact. Hoe hoger de totaalscore, des te groter de sociale impact.

Fijne plek

“Wij vinden de sociale waarden, de ‘zachte’ factoren, de belangrijkste aspecten van de woon- en leefomgeving”, zegt Hank Groenhof, Chief Operating Officer bij Springco Urban Analytics. “Uiteindelijk bepalen die voor een groot deel wat een fijne plek een fijne plek maakt. Daarom zijn wij al jaren bezig met het kwantificeren van die ‘zachte’ factoren, zodat we dat kunnen vertalen naar inzichten over hoe je steden en dorpen beter maakt. De introductie van de Social Impact Monitor is daar een mooi bewijs van.”

Van Dam: “Voor ons gaan financieel en maatschappelijk rendement hand in hand. Deze tool is een uniek hulpmiddel, omdat we veel beter inzicht krijgen in de sociale kant van de beleggingen die we voor onze klanten doen. Daarmee kunnen we, samen met onze partners, gerichter sturen op het vergroten van die sociale impact. En daarmee op de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van wijken en steden.”

De Social Impact Monitor is in eerste instanĀ­tie ontwikkeld voor woonobjecten. Bedoeling is om ook een Monitor te ontwikkelen andere vastgoedsectoren, bijvoorbeeld commercieel vastgoed. Van Dam: “Op termijn willen we de Monitor inzetten om potentiële investeringsplekken te bepalen. Dus daar waar we de meeste impact voor onze klanten en voor de maatschappij kunnen realiseren. Op basis van onze ervaringen en nieuwe inzichten zal de Monitor de komende jaren steeds meer worden verfijnd.”