Header afbeelding

Outlook 2023 – 2025: Vastgoed en hypotheken veilige haven, maar onzekerheden op korte termijn zijn groot

29-09-2022

Vastgoed en hypotheken blijven voor de lange termijn een veilige haven voor institutionele beleggers. Maar op korte termijn zijn de macro-economische en politieke onzekerheden groot. Dat schrijft Syntrus Achmea Real Estate & Finance in de vandaag verschenen Outlook 2023 – 2025.

“Wij pleiten voor een integrale visie op de woningmarkt waarin woningbehoefte, betaalbaarheid en duurzaamheid samenkomen”, zegt Boris van der Gijp, directeur Vastgoed bij Syntrus Achmea. “De huidige politieke onrust biedt geen basis voor institutionele beleggers om zich te committeren aan de noodzakelijke investeringen op de woningmarkt. Dat zou een enorme gemiste kans zijn. Onze klanten kunnen en willen voor de lange termijn investeren. Zij hebben veel te bieden in de verbetering van onze steden en in het aanjagen van verduurzaming en de woningbouwproductie.”

Op de woningmarkt zorgen toekomstige regelgeving, hoge bouwkosten en stijgende rentes voor veel onzekerheid op de korte termijn. Op lange termijn zijn de vooruitzichten onverminderd goed. Er blijft grote vraag naar betaalbare huurwoningen, waardoor het verhuurrisico beperkt is. Naast het stabiele directe rendement kunnen institutionele beleggers impact maken door te investeren in betaalbare en duurzame huurwoningen, om zo het woningtekort te verminderen.

Vraag naar zorgvastgoed overstijgt aanbod

Zorgvastgoed is door zijn ongevoeligheid voor conjunctuur ook in turbulente tijden een aantrekkelijke belegging. De vraag naar woningen waar lichte of zwaardere zorg kan worden verleend blijft onverminderd groot. In toenemende mate zien beleggers zorgvastgoed ook als een middel om meer impact te realiseren. De noodzaak om bestaand zorgvastgoed te verduurzamen is met de sterk gestegen energieprijzen hoger dan ooit. De vraag van beleggers naar investerings- en verduurzamingsmogelijkheden in dit segment overstijgt ruimschoots het aanbod.

Retail kruipt ondanks de huidige onzekerheden uit het dal. De vraag naar courante winkelruimten op de beste plekken in de binnensteden trekt de komende periode verder aan en wijkwinkelcentra blijven stabiel presteren. Huren en waarderingen zijn nog niet terug op het oude niveau, maar er ontstaat een goed instapmoment omdat de markt nog in een herstellende fase zit. Beleggers zijn nog afwachtend, maar mede door het opkrabbelen van de sector ontstaan nieuwe kansen in de markt.

Op de hypotheekmarkt hebben de gestegen energiekosten en hoge inflatie impact op het bestedingsniveau van woningkopers. De gestegen rente zorgt voor een einde aan de prijsstijgingen van woningen in de afgelopen jaren, maar een daling wordt niet verwacht. Door de opgelopen hypotheekrente worden annuïteitenhypotheken aantrekkelijker ten opzichte van aflossingsvrije hypotheken en ook zullen 10-jaarshypotheken relatief aan belang winnen ten opzichte van langere rentevaste periodes.

De betalingsachterstanden zijn in historisch perspectief nog steeds laag. Kredietverliezen zullen ook bij een eventuele stijging van de rente beperkt blijven. Ook voor beleggers in hypotheken wordt ESG een steeds belangrijker thema. Dit geldt eveneens voor consumenten aangezien duurzaamheid een steeds belangrijkere rol speelt bij de hypotheekaanvraag.