Header afbeelding

Syntrus Achmea ligt voor op tijdpad naar halvering CO2-uitstoot in woningportefeuilles

24-05-2022

Syntrus Achmea Real Estate & Finance ligt voor op schema om de CO2-uitstoot in de woningportefeuille met 50 procent te verminderen. Oorspronkelijk stond dit doel gepland in 2030. De reductie gaat echter sneller, zodat de mijlpaal naar verwachting al binnen enkele jaren wordt gerealiseerd. Dat blijkt uit het vandaag verschenen ESG report 2021, waarin Syntrus Achmea uitleg geeft over de vorderingen in de ESG-strategie.

Vergeleken met het referentiejaar 1990 ligt de uitstoot in de woningportefeuille al 40 procent lager. Deze vermindering is grotendeels het gevolg van een gericht aankoopbeleid en het energiezuinig maken van bestaande huurwoningen. Zo zijn de afgelopen jaren voor BPL Pensioen al 800 woningen verduurzaamd. De komende jaren komen daar nog eens 1.100 woningen bij. Ook de verkoop van woningen in minder kansrijke regio’s draagt bij aan een duurzamere woningportefeuille.

Van alle vastgoedobjecten had in 2021 71 procent een A-label en 27 procent een B- of C-label. Syntrus Achmea streeft naar 100 procent A-labels in 2030. Verduurzamingstrajecten die hiervoor worden opgesteld, moeten leiden tot een sprong van minimaal twee labels. Zo ging Medisch Centrum Dudok in Hilversum, onderdeel van de zorgvastgoedportefeuille, vorig jaar van label E naar A. De kosten daarvan zijn grotendeels terugverdiend via een hogere waarde van het object.

Duurzaamheidsprofiel

In het hypotheekbedrijf zijn bijna 40.000 klanten geïnformeerd over de mogelijkheden om hun particuliere woning te verduurzamen. Drieduizend klanten vroegen een duurzaamheidsprofiel aan, met informatie over hun huidige energielabel en adviezen om verder te verduurzamen. Ruim 750 klanten hebben hun woning door dit initiatief daadwerkelijk verduurzaamd, met onder meer energiezuinig glas, gevelisolatie, warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers.

Eind vorig jaar had ruim 64 procent van het PVF Particuliere Hypothekenfonds een groen label (A, B of C), waarvan 19 procent label A. Doelstelling is om deze percentages de komende jaren verder te verhogen. In 2021 is een dashboard ontwikkeld om de ontwikkeling van energielabels te kunnen volgen. Dit dashboard wordt dit jaar uitgebreid met informatie over het aantal klanten dat via de hypotheek extra leent voor energiebesparende voorzieningen; in hoeverre verduurzaming onderdeel is geweest van het adviesgesprek en de CO2-uitstoot per hypotheekportefeuille.

Lees hier het ESG report 2021.