Header afbeelding

Syntrus Achmea zet forse stap in grootschalige verduurzaming retailfonds

08-03-2022

Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft een overeenkomst gesloten met Zonnegilde voor de aanleg van 1.800 PV-panelen op winkels en winkelcentra van het Achmea Dutch Retail Property Fund (ADRPF). In de eerste helft van 2022 zullen zeven objecten op deze manier worden verduurzaamd. De jaarlijkse energieopbrengst van deze panelen is gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse stroomverbruik van ruim 200 huishoudens.  

De investering wordt gedaan in het kader van de recent geactualiseerde Routekaart CO2-neutraal, waarin op fonds- en objectniveau concrete duurzaamheidsmaatregelen zijn benoemd. Met de aanleg van de PV-panelen wordt een aanzienlijk verlaging van de CO2-uitstoot van het Fonds verwacht in lijn met de scherpe doelstellingen die het fonds op dit vlak heeft geformuleerd. Daarnaast is de financiële businesscase gunstig als gevolg van de hoge stroomprijzen. “Het aanleggen van PV-panelen is een echte win-win voor het Fonds, het klimaat en de huurders”, zegt Peter Koppers, Fondsmanager van het Achmea Dutch Retail Property Fund.  

Bij de aanleg van de PV-panelen wordt zoveel mogelijk de samenwerking met de huurder opgezocht. Directe doorlevering is bij winkels gunstig, doordat veel stroomverbruik overdag tijdens openingstijden wordt gevraagd. Dit is ook het moment dat de opbrengst van de panelen het hoogst is. Hiermee hoeft stroom niet te worden teruggeleverd aan het net, maar kan het direct lokaal gebruikt worden.   

Het Achmea Dutch Retail Property Fund bestaat op dit moment voor 90% uit objecten met een energielabel A of hoger en behaalde afgelopen najaar de maximale score van 5 sterren in de GRESB benchmark. Hiermee werd het Fonds uitgeroepen tot “Sector Leader” in haar peer groep. Na afronding van dit project wordt medio 2022 een tweede fase beoogd, waarin nogmaals een groot aantal winkelobjecten zullen worden verduurzaamd met behulp van PV-panelen. Einddoel is waar mogelijk binnen drie jaar de volledige portefeuille te voorzien van panelen. Syntrus Achmea heeft zich in dit proces laten adviseren door Sweco op het gebied van techniek, tenderdocumentatie en selectie. Zonnegilde is verantwoordelijk voor de installatie van de PV-panelen.  


Over het Achmea Dutch Retail Property Fund 


De strategie van het Achmea Dutch Retail Property Fund is gericht op de beste binnensteden en dominante wijkcentra. Steeds vaker is er in het Fonds ook ruimte voor niet-retail functies, zoals leisure, zorg en zakelijke dienstverlening. Het Fonds kende ultimo het vierde kwartaal 2021 een omvang van circa 610 miljoen euro verspreid over 40 objecten. Het Fonds heeft een bezettingsgraad van 98% en streeft naar langjarige outperformance ten opzichte van de MSCI-winkelbenchmark. De volledige portefeuille beschikt op dit moment over een groen energielabel. Ruim 90% kende hierbij een energielabel van A of hoger. In de GRESB-benchmark behaalde het Fonds in 2021 een rating van 5 sterren en werd daarmee ‘Sector Leader’ in haar peer groep.