Achmea Real Estate verwerft in Nijmegen 108 (zorg)woningen

12-06-2024

Achmea Real Estate koopt namens het Achmea Dutch Health Care Property Fund (ADHCPF) 80 zorgwoningen en 28 levensloopbestendige woningen in Nijmegen van ontwikkelaar Roozen van Hoppe. De woningen maken deel uit van het complex Living Inn, waarin ook eerstelijns zorg is gehuisvest. Alle 108 woningen hebben energielabel A++ of A+++.

De 80 zorgwoningen en de gemeenschappelijke en zorgondersteunende ruimten worden verhuurd aan zorginstelling De Waalboog. Deze intramurale woningen van circa 30 m2 zijn gerealiseerd op basis van het programma van eisen van De Waalboog. Eén woongroep bestaat uit circa tien
zorgeenheden en per woongroep is er een gemeenschappelijk ruimte.

De 28 levensloopbestendige woningen variëren in grootte tussen de 65 m2 en 122 m2 (gemiddeld 90 m2). Huurders hebben de beschikking over een berging in de woning en een ruim balkon. Al deze woningen zijn bij oplevering individueel verhuurd.

Jong en oud
Naast de 108 woningen voor Achmea telt het complex Living Inn enkele andere gebouwdelen, met in totaal 83 sociale huurwoningen voor starters op de woningmarkt, 53 middensegment appartementen en 127 woningen in de vrije sector huur. Het concept Living Inn richt zich op het verbinden van jong en oud. Huurders van verschillende leeftijden wonen door elkaar en helpen elkaar waar nodig.

“Wij zijn zeer content met deze acquisitie, die volledig in onze strategie past”, zegt fondsmanager Daan Tettero van het ADHCPF. “Living Inn heeft met zijn community-concept, brede aanbod aan voorzieningen, hoge kwaliteit woningen en brede populatie een duidelijke meerwaarde. Zowel voor de bewoners zelf als voor de institutionele beleggers die hierin via ons fonds participeren.”