ESG Rapport 2023 verder verduurzamen en veel betaalbare huur

28-05-2024

Achmea Real Estate heeft vorig jaar 500 woningen verduurzaamd namens zijn klanten en nog eens 200 bestaande woningen voorzien van zonnepanelen. Van alle aangekochte woningen viel 91 procent in de categorie betaalbare huur en was 47 procent levensloopbestendig. Dat blijkt uit het vandaag verschenen ESG Rapport 2023.

“In de afgelopen jaren hebben onze medewerkers een schat aan kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van ESG”, zegt Boris van der Gijp, directeur Vastgoed. “Ondanks economische tegenwind, druk op financiële rendementen en stijgende bouwkosten, blijven we vastberaden om onderscheidend te zijn in het maken van impact.”

Achmea Real Estate wees in 2023 188 nieuwe woningen in de vier grote steden toe aan mensen met een ‘sleutelberoep’: leraren, verpleegkundigen en politieagenten. De CO2-uitstoot in de woningportefeuille ligt inmiddels 52 procent lager dan in 1990. En van alle gebouwen in de portefeuille heeft nu 81 procent een energielabel A of hoger.

ESG Rapport 2023