Gezond langer thuis wonen in Rotterdam: hoe gaat het daarmee?

14-12-2023

In Rotterdam beseffen verschillende partijen dat ze uitdagingen rond ouderenhuisvesting, het terugdringen van de zorgvraag en het faciliteren van zorg aan huis niet alleen te lijf kunnen. Daarom werd in 2020 het Langer Thuis Akkoord 2020-2025 gesloten. Hoe gaat het daarmee?

Tijdens een rondetafelgesprek voor het blad Vastgoedsturing spraken Remco Bouter (manager Vastgoed, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam), Jos Melchers (Directeur Gebiedsontwikkeling, gemeente Rotterdam) en Daan Tettero (manager zorgvastgoedfonds Achmea Real Estate) over ouderenhuisvesting in Rotterdam.

Jos Melchers: “Rotterdam heeft net als andere grote steden een wat jongere bevolking, maar ook hier komt die dubbele grijze golf van 65- en 75-plussers eraan. Daarin is de zorg een belangrijke factor. Wij voelen als gemeente een enorm grote verantwoordelijkheid om ons daarvoor klaar te stomen.”

Remco Bouter: “Je wilt ouderen het liefst binnen de wijk houden. Daarom benutten we onze bestaande voorraad beter door woningen op te toppen, eronder te zetten, plinten te verbouwen, grote woningen te splitsen, te kijken of je samenwonen kunt faciliteren en waar mogelijk sloop-nieuwbouw. Daarmee faciliteer je doorstroming.”

Daan Tettero: “Ik zie mooie kansen bij locaties van zorginstellingen die verouderd zijn, waar nieuwbouw moet plaatsvinden. In plaats van 160 eenheden voor zware zorg, maak je daar 40 eenheden voor die zware zorg en 120 of misschien wel 180 levensloopbestendige appartementen. Er is dan wel ruimte voor zorg en ontmoeten en misschien zit de huisarts in de plint.”

Lees hier het volledige artikel