Hogere CO2-prijs maakt traditionele woningbouw flink duurder

03-10-2023

Woningen gebouwd met traditionele materialen zoals beton, steen en staal worden flink duurder als de prijs van CO₂-uitstoot gaat stijgen. Het gebruik van biobased en circulaire materialen in nieuwe woningen wordt dan steeds aantrekkelijker. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting W/E adviseurs in opdracht van Achmea Real Estate.

Momenteel is de gebouwde omgeving goed voor een aanzienlijk deel van de CO₂-uitstoot. Bij nieuwe woningen zorgen onder meer betere isolatie, zonnepanelen en warmtepompen in het gebruik al voor minder uitstoot. Maar in de productiefase, de bouw, is de uitstoot nog altijd hoog, omdat voor de productie van bijvoorbeeld staal en beton veel fossiele energie nodig is.

Om de uitstoot terug te dringen, is in de Europese Unie afgesproken om een prijs te koppelen aan de CO₂-uitstoot. De verwachting is dat deze prijs de komende jaren flink zal stijgen om de klimaatdoelstellingen te halen. De meerkosten van traditionele bouw lopen dan snel op. Zeker als het emissiehandelssysteem in 2027 direct van toepassing wordt op de vastgoedmarkt. 

Drie scenario’s
W/E adviseurs onderzocht in opdracht van Achmea Real Estate drie scenario’s voor het effect van de CO₂-prijs op de prijs van een nieuwe woning. In het nul-scenario bedragen de kosten bij de gemiddelde uitstoot van de bouw van een woning 5.300 euro, uitgaande van een prijs van 100 euro per ton CO₂-uitstoot. In een tweede scenario verdubbelt de CO₂-prijs, wat resulteert in 10.600 euro aan totale CO₂- kosten. In het scenario met een ‘maatschappelijke’ CO₂-prijs van 1.000 euro per ton lopen de kosten op tot 53.000 euro. 

Met een gemiddelde nieuwbouwprijs van 466.000 euro in 2021 zou dit laatste scenario 
betekenen dat de prijs van een nieuwbouwwoning met 10 procent stijgt als deze wordt 
gebouwd met de traditionele, fossiele bouwmaterialen. Het gebruik van bouwmaterialen met 
een beperkte of geen CO₂-uitstoot wordt financieel aantrekkelijker naarmate de CO₂-prijs 
stijgt. Op het moment is de businesscase financieel nog niet positief.

Hittestress
De ‘maatschappelijke CO₂-prijs’ is niet alleen gebaseerd op de economische waarde van CO₂-uitstoot, maar houdt ook rekening met de maatschappelijke impact van klimaatverandering, zoals hittestress, luchtvervuiling en wateroverlast. De provincie Utrecht heeft in 2023 als eerste Nederlandse overheid aangekondigd in het beleid een maatschappelijke CO₂-prijs te hanteren van 875 euro per ton.

“Het onderzoek van W/E helpt ons om het gebruik van CO₂-arme materialen beter te 
kwantificeren”, zegt Jolien de Jongh, ESG-manager bij Achmea Real Estate. “We willen weten op welke materialen we moeten inzetten om het milieu zo min mogelijk te belasten én 
rendabel te investeren voor onze klanten. Meer biobased en circulaire materialen zijn nu al 
beter voor het klimaat. In de toekomst zijn ze dat ook voor de portemonnee.”