Hoogleraar houtbouw benoemd, met steun Achmea Real Estate

02-11-2023

Het Biobased Design Team aan de TU Delft, dat mede mogelijk is gemaakt met financiële steun van Achmea Real Estate en PME pensioenfonds, is versterkt met een hoogleraar. Alex de Rijke is per november benoemd tot professor Timber Architecture. 

Het team van wetenschappers bij de faculteit Bouwkunde is in het leven geroepen om de kennis en kunde over het ontwerpen van gebouwen met hout en andere biobased materialen te vergroten. Het Biobased Design Team gaat onderzoek doen naar deze materialen en onderwijs geven aan studenten over de mogelijke toepassingen. Doel is het aanjagen van de transitie naar biobased bouwen, om zo de CO2-productie in de hele keten te reduceren.  

Als oprichter-directeur van het in Londen gevestigde bureau dRMM Studio (1995) en als docent aan enkele van de beste architectuuropleidingen is De Rijke een pionier in de ontwikkeling en toepassing van houten bouwelementen in openbare gebouwen, met name van kruislaaghout (cross-laminated timber of CLT).

Hout is het oudste bouwmateriaal ter wereld en begint nu een trend te worden. “In sommige regio’s zijn vaardigheden op het gebied van de houtbouw doorgegeven, maar in veel landen zijn ze na de Industriële Revolutie in vergetelheid geraakt.” De huidige generatie studenten heeft de sleutel in handen voor een duurzamer en weerbaarder toekomst, zegt De Rijke. “En hout hoort daar als grondstof voor stedelijke ontwikkeling bij.”

Hout blijft CO2 opslaan als het wordt hergebruikt in plaats van verbrand. Bovendien zijn natuurlijke materialen hernieuwbaar en worden dus niet onttrokken aan schaarse natuurlijke hulpbronnen. De verwerking en toepassing ervan bieden aanzienlijke milieuvoordelen vergeleken met de traditionele productie en toepassing van staal en beton.