Investment Update:  broos herstel op vastgoedmarkten

06-05-2024

De vastgoedmarkten vertonen lichte tekenen van herstel. Zo lijken de vastgoedwaardes zich in het eerste kwartaal van dit jaar te stabiliseren. Wel is het herstel nog broos, schrijft Casper Hesp, Director Investment Management bij Achmea Real Estate, in het voorwoord van de nieuwe Investment Update. Het beleggingsvolume is nog laag en de rente op staatsobligaties is weer licht aan het stijgen nu de ECB langer lijkt te wachten met renteverlagingen.

“Bij vastgoed is het belangrijk om goed te blijven kijken naar de gebruikersmarkten”, zegt Hesp. “Deze staan er ongekend goed voor.” Op de retailmarkten groeit het consumentenvertrouwen laten de huurniveaus al een aantal kwartalen een stabiel beeld zien. Daarnaast is de vraag naar woning- en zorgvastgoed ongekend hoog, sterk gedreven door het huidige woningtekort. Deze sterke vraag zal resulteren in een sterk voorspelbaar stabiel direct rendement voor beleggers.

Het woningtekort is ook een maatschappelijk probleem. Dit is ook de reden dat er al sinds 2022 wordt gesproken over de Wet Betaalbare Huur. Deze wet, die inmiddels is aangenomen door de Tweede Kamer, reguleert woningen met een huur tot circa 1.150 euro. Onder voorbehoud van spoedige goedkeuring door de Eerste Kamer zal de wet op 1 juli 2024 ingaan.

De Eerste Kamer heeft al wel de Wet Nijboer verlengd tot 2029. Deze beperkt de jaarlijkse huurprijsgroei op de laagste van de ontwikkeling van de CPI+1% dan wel CAO loonontwikkeling+1%. Kes Brattinga gaat in de Focus van de Investment Update uitgebreid in op de consequenties daarvan.

Hesp: “Wij vinden de huurwetgeving zeker niet perfect, maar we zijn blij met het einde aan de onzekerheid. Hiermee ontstaat stabiliteit binnen de sector en kan er nieuw kapitaal worden aangetrokken om de woningbouw weer op gang te krijgen. Dit is hard nodig om het woningtekort terug te dringen.”

INVESTMENT UPDATE 2024 Q1