Investment Update: vizier kan weer vooruit worden gericht

22-02-2024

“In 2024 kan het vizier weer vooruit gericht worden”, schrijft Casper Hesp, director Investment Management in de nieuwe Investment Update. Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door sterk opgelopen rentes en aanzienlijke politieke, maatschappelijke en economische onzekerheden, wat resulteerde in opgelopen aanvangsrendementen van vastgoed en beleggingsvolumes die op hun laagste niveau in jaren uitkwamen. 

Geluiden van stabilisatie worden nu steeds luider, ondersteund door lagere inflatiecijfers in het vierde kwartaal en het uitblijven van verdere renteverhogingen. De financiële markten houden rekening met een rentedaling in de loop van 2024. Hoewel de timing en het tempo van deze rentedalingen nog onzeker zijn, biedt het vooruitzicht van een einde aan rentestijgingen steun voor vastgoedbeleggers. 

Daarnaast staat de Nederlandse economie er nog steeds redelijk goed voor wat, gecombineerd met schaarste aan (zorg)woningen, resulteert in goed presterende gebruikersmarkten. Voor core-vastgoed lijkt de 'nul-lijn' in zicht te komen wat betreft aanvangsrendementen en herwaarderingen. Voor minder duurzaam vastgoed moeten echter nog negatieve effecten worden verwacht.

In de Investment Update besteden we speciale aandacht aan de impact van klimaatrisico's. Beleggers zullen zich steeds meer bewust moeten zijn van de invloed van klimaatverandering op vastgoedgebruik en -waardering.

Lees hier Investment Update 2023 Q4