Leegstand kantoor in centrum Uithoorn wijkt voor 74 woningen

18-12-2023

Achmea Real Estate en HevoFame tekenen vandaag een overeenkomst voor de herontwikkeling van het Amstelplein in Uithoorn. Daarbij maakt een langdurig leegstaand kantoor in het centrum van het dorp plaats voor 74 duurzame, levensloopbestendige appartementen. Ook wordt het naastgelegen winkelcentrum opgefrist.

De ondertekening volgt op een traject waarin Achmea Real Estate en HevoFame in samenwerking met de gemeente Uithoorn een visie hebben ontwikkeld en vastgesteld. Afgesproken is nu dat HevoFame de risicodragende ontwikkeling en realisatie voor haar rekening neemt.

“De gemeente Uithoorn is blij dat er straks sprake is van een flinke kwaliteitsverbetering van het van het dorpshart. Het toevoegen van een groot aantal woningen in het centrum, zonder dat hier schaarse bouwgrond voor wordt gebruikt, zien wij als winst. De kwaliteitsverbetering van de passage zal door inwoners zeer worden gewaardeerd en doet recht aan onze ondernemers die bijdragen aan het succes van het Uithoornse dorpshart” zegt Jan Hazen, wethouder Ruimtelijke Ordening, Economie en Mobiliteit in Uithoorn. 

Ontmoetingsruimte 
Het leegstaande kantoor aan het Amstelplein wordt volledig gesloopt en vervangen door een gebouw met 74 levensloopbestendige appartementen, een gezamenlijke ontmoetingsruimte voor de bewoners en in de plint 300 m2 voor commerciële huurders. De revitalisering van het winkelcentrum omvat onder meer een upgrade van het dak en van de toegangspuien en het aanpakken van de vloer en de verlichting. 

De nieuwbouw wordt voorzien van een duurzame energieopwekkingsinstallatie die put uit bronnen in de bodem. Het gebruik van die installatie resulteert in een betere energieprestatie dan de wettelijke normen van Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).

“Het toevoegen van duurzame, levensloopbestendige woningen en het vernieuwen van het winkelcentrum sluiten aan op de vraag in de markt en de verwachtingen van gebruikers”, zegt Boris van der Gijp, directeur Vastgoed bij Achmea Real Estate. “Daarmee zal het Amstelplein naar onze verwachting ook de komende decennia een waardevolle belegging zijn.”

“We zijn er samen met Achmea en de gemeente in geslaagd een maatschappelijk relevant woonconcept te ontwikkelen dat dé aanjager is geworden voor een complete revitalisering van het winkelcentrum”, zeg Henk Vonk, directeur bij HevoFame. “Het wordt echt een plek met allure.”