Header-Zorgvastgoed

Zorgvastgoed

Namens onze klanten exploiteren we zorgvastgoed, met een focus op intramurale zorg, al dan niet gecombineerd met extramurale woonzorggebouwen en gezondheidscentra. Door te beleggen in zorgvastgoed draagt Achmea Real Estate eraan bij om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. In het woondomein beleggen we voornamelijk in het middensegment en streven we naar het tegengaan van eenzaamheid. Ook willen we huurders langer gezond en zelfstandig thuis laten wonen, onder meer door versterken van de binding tussen bewoners en de buurt. Hierbij werken we intensief samen met zorginstellingen om in de toekomstige zorgbehoefte van onze huurders te voorzien. Voor het langer zelfstandig thuis wonen zijn goede zorgvoorzieningen in de wijk nodig. Daarom investeert Achmea Real Estate in gezondheidscentra en decentrale behandelcentra, zodat zorg dicht bij huis kan worden geleverd. Met beleggen in zorgvastgoed gaan financieel en maatschappelijk rendement bij uitstek samen.

Referentieprojecten

Contactpersoon

+31 (0)20 606 5600